I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och flygen står för 4-5 procent utav den totala koldioxid utsläppen. Men dessutom släpper flygplan ut kväveoxider och vattenånga som har lika stor påverkan som koldioxid. Detta räknas dock inte med i flygplanets utsläpp. I Sverige så står även flygplansutsläppen för den största delen utav alla transportmedels utsläpp. Inom år 2050 är målet att halvera flygets bränsleförburkning med 50 %. För att nå detta mål ska de fokusera på några huvudområden. Effektivare flygplan genom bättre teknik där fokus ligger på sänkt vikt, förbättra luftmotståndet och effektivisera motorerna.

Visste du att…

  • En resa till Thailand, för en enda person, ger lika mycket utsläpp som en genomsnittlig person bil ger under ETT år!
  • Flyg släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget.

 

Hur kan du tänka istället?

  • Åk mer tåg, buss och bil. Speciellt inom landet och Europa.
  • Utforska ställen nära dig. Åk till exempel till skärgården och fjällen.
  • Minska antal gånger du åker utomlands och stanna borta längre. (undvik korta weekendresor.)