Konstnärsnämnden öppenhetstestas!

Konstnärsnämnden öppenhetstestas!

Vad är öppenhetstestet? Jo det är ett test som Projektet Yttrandefri har kommit på och utför som går ut på att man avlägger ett besök hos vilken statlig institution man själv vill och kräver ut olika offentliga handlingar. Detta test utförs runtom hela Sverige av...