• Om en katt blir rädd lägger den morrhåren bakåt, den kan göra samma sak vid slagsmål för att skydda morrhåren. Vid nyfikenhet vinklar katten morrhåren framåt.
  • Hundar har inte ett lika utvecklat färgseende som vi människor och kan därför sägas vara delvis färgblinda. Forskning visar att de kan se skillnad på gult och blått, men inte urskilja rött och grönt. Så en röd boll på grön gräsmatta blir nästan osynlig.
  • Ett rakat marsvin ser ut som en nyfödd flodhäst.
  • Råttor och möss är väldigt kitsliga och kan skratta. Dock hör inte vi att de skrattar.
  • Getter har rektangulära pupiller för att hjälpa dem få syn på rovdjur.
  • Kolibri är bland en av världens minsta fågel. Dessutom är de det enda djuret som kan flyga baklänges och slår med sina vingar 60-80 gånger/sekund mer än andra fåglar.
  • Ormar med runda ögon är inte giftiga.
  • Blåvalen kan göra det högsta läten av alla djurarter som finns här på jorden. Med sina 188 decibel kan de höras på hela 800 kilometers avstånd!
  • Hackspettar har både näs- och ögonskydd för att de inte ska skadas av sitt hackande.
Människan tar i snitt död på 1 776 djur i hela världen… VARJE sekund!!