Av elever – för elever

Kulturkrock är Kulturama gymnasiums skoltidning. Kulturkrock är både en webbtidning och ett årligt tryckt magasin. Dessutom finns Kulturkrock på Facebook, Twitter och Instagram.

Arbetet med Kulturkrock är bundet till kursen Medieproduktion 2. Syftet med arbetet, förutom att möta det centrala innehållet i kursen, är att stärka vi-känslan och elevinflytandet på skolan.

Kulturkrock har funnits på webben sedan hösttermin 2008 och har under åren producerat sju tryckta tidningar. 2011 vann kulturkrock.se Dagens Nyheters och Expressens pris Lilla Journalistpriset.