Vad ville du bli när du var liten?
Väldigt böjlig circus artist, Bonde eller Nunna!

Vad har du för utbildning? (gymnasiet och annat)
På Gymnasiet gick jag Vård och Omsorg inriktning Barn och ungdom Sedan har jag gått på Edeviks folkhögskola utbildning teater men jag gick även Vuxen utbildningen i fysisk teater på Kulturama. (Vilket Majken är lärare för nu) Den största utbildningen var dock ett år på Le Coq en skola i Paris där jag studerade teater.

Om du tog studenten i år, vad skulle du bli då?
Jag hade velat gå teater på gymnasiet och om inte det fanns så hade jag velat gå Hum beteende. Jag hade nog velat utbilda mig till beteendevetare om jag inte jobbat med teater.

Vad är det största beslutet du tagit?
Hm svår fråga… Det måste varit när jag bestämde mig för att skriva och sätta upp en berrättarföreställningen om mig och min mamma som hette Min historia som är din. Den hade premiär i november 2014.

Tips till esteter som tar studenten i år!
– Ha roligt
– Ge er mod att ha tålamod
– Försöka att se saker ur flera perspektiv

// Nova Norell