Vänner, medlemmar! 

Idag är det två dagar kvar att söka till nästa års elevkårsstyrelse. Styrelsen består förutom Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och Kassör av fem andra poster. Dessa poster är ordförandeskap för var sitt utskott.

Det är genom elevkårens utskott som det mesta av verksamheten sker! Det finns ingen gräns för hur många medlemmar som kan vara aktiva i ett utskott (ofta en bra väg in i kårens verksamhet inför framtida sökning osv) men det finns alltid en ordförande och en vice ordförande.

Nedan följer en profil från valberedningen om utskotten och hur du som leder det bör vara:

Sociala Utskottet
Sociala Utskottet handlar om kontakt med eleverna på skolan, du ska lyssna på medlemmars viljor och behov och kunna känna av stämningen runt om i skolan. Du kommer att göra klassrumsbesök och informera om kårverksamhet, och samtidigt ta in idéer och förslag. Du kommer att vara synlig och lättillgänglig, du kommer att prata med många elever. Det är din uppgift att se till att medlemmar alltid når styrelsen samt att arbeta för en stark sammanhållning i skolan. Du är länken mellan medlem och styrelse. Om eleverna vill ha en fest ska du vara den första som vet det.
Du bör:
Ha lätt för att prata med och lyssna på elever oavsett årskurs eller klass
Tycka att det är roligt att göra klassrumsbesök
Värna starkt om att elever får göra sin röst hörd
Brinna för sammanhållning och gemensam anda

Kulturella Utskottet
Kulturella Utskottet handlar om att forma elevernas tid i korridoren och utanför klassrummet. Du kommer att annordna debatter, föreläsningar, fester, klädbytardagar, konserter och andra evenemang. Du kommer att ansvara för traditioner och verksamhet kring skolans olika högtider (halloween, jul, påsk osv.). Kanske det mest synliga utskottet i skolans korridorer!
Du bör:
Brinna för kultur och tradition
Vara påhittig och vilja förändra
Vilja berika skolan och elevers tid
Vilja leda elever som vill engagera sig i engagemang

Utskottet för Publika Relationer
PR-utskottet handlar om att skapa och förmedla information. Du kommer att ansvara för att elevkårens information når medlemmarna, och hur den uppfattas. Du kommer att väcka intresse för elevkåren och verksamhet genom layout och skapande av filmer, affischer, foton osv. PR-utskottet sköter elevkårens konto på sociala medier.
Du bör:
Vara kreativ, innovativ och van i att uttrycka dig på olika sätt
Ha kunskap om redigering, layout och reklam
Vilja sätta en egen prägel på hur elevkåren uppfattas
Ha ett konstant driv för att utveckla kårens grafiska profil

Föreningsutskottet
Föreningsutskottet handlar om att förvalta elevers rätt att förena sig. Du kommer att godkänna nya föreningar och ta hand om de gamla. Du ansvarar för skolans föreningsliv! Du kommer att utveckla och leda föreningar mot att uppnå sin fulla potential. Du kommer hela tiden att ta beslut med föreningarnas bästa i åtanke, och du kommer att vara styrelsens länk och yttersta kontaktperson till föreningarna. Föreningsfoton, föreningsdagar och föreläsningar är bara ett fåtal av evenemang du kommer att anordna.
Du bör:
Ha ett stort intresse för skolans föreningar
Vara uttåtriktad och inte rädd för att ta beslut
Ha god förmåga att lösa problem och möta behov
Vilja arbeta för en bättre skolanda
Vilja engagera fler elever i föreningar

Politiska Utskottet
Politiska Utskottet handlar om att elevkåren faktiskt är elevernas fackförbund. Utskottet ansvarar för att alla elever vet sina rättigheter. Du kommer stå redo att citera skollagen så fort skolledningen tar ett felaktigt beslut, en lärare brister i sin undervisning eller något inte är hållbart för eleverna. Tillsammans med Sociala Utskottet arbetar P-U också för skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö, det ska vara så bra och så trevligt som möjligt.
Politiska Utskottet kommer att förhandla med skolledningen vid möten och vid samtliga skolkonferenser, och ständigt ge förslag på förbättring. Du kommer att driva kampanjer om förändring. Det är du som för elevkårens primära talan med skolans ledning och auktoriteter. Även om det politiska utskottet inte är lika offentligt utåt sett för medlemmar är det oerhört viktigt. Du kommer att ha möjlighet och verktyg för att förändra och förbättra skolgången för över 600 elever.
Du bör:
Brinna för elevrättigheter
Ha en stor integritet och inte tveka inför samtal med beslutsfattare och myndigheter
Vara påläst, strategisk och säker på din sak

Sök till styrelsen idag! Glöm inte att du kan nominera vem som helst som du tycker passar för jobbet!