Hur lever ungdomar idag? Den frågan fick avgångsstudenterna på Kulturamas 3-åriga gymnasiefotolinje av Stockholms Stadsmuseum i början av höstterminen 2014.

Den avslutande delen av utbildningen på Kulturama handlar bl a om fotoboken som berättarform och eleverna fick i uppgift att under ett år ta bilder som gestaltar deras liv för att presenteras i form av en Fotodagbok. Givet var att resultaten skulle bli olika, och det blev det. I utställningen presenteras 21 elevers individuella arbeten med varsin bok och varsin bild vilket också ger oss en inblick i ungdomars liv år 2015 och med det ett försök att besvara frågan; Hur lever ungdomar idag?

Bilderna kommer att arkiveras av stadsmuseet med avsikt att vara underlag för framtida forskning och på detta sätt så småningom bli en del av historien.

Utställning och boksläpp på onsdag den 13 maj, kl: 17-20 på galleri CFF – Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm. Pågår endast en dag.

Varmt välkommen!

CFF stöds av Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholm, Nordisk kulturfond och Kulturfonden för Sverige – Finland. Tack till Bo Larsson, Stockholms Stadsmuseum.

 

Foto; Erica Hungler