Vänner, medlemmar!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Den tjugoandra april håller Kulturama Gymnasiums Elevkår sitt tredje årsmöte och nu kan DU söka till styrelsen!

Styrelsen består av nio personer som är valda av medlemmarna på årsmötet. En styrelsepost innebär ett stort ansvar. Ofta är det över en del av elevkårens verksamhet, och som ansvarig ligger det på dig att leda och utföra den verksamheten. Vi tillhandahåller våra medlemmars akademiska, fackliga, sociala, kulturella, ideella och ekonomiska intressen.

Styrelsen består av följande poster:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordförande Politiska Utskottet
Ordförande Sociala Utskottet
Ordförande Kulturella Utskottet
Ordförande Utskottet för Publika Relationer
Ordförande Föreningsutskottet

För att söka gör du så här:
1) Du skickar en anmälan till valberedningens mailadress. I anmälan ska det stå ditt namn, din klass, kontaktuppgifter och vilken/vilka poster du söker.

2) Efter sista ansökningsdatum fjärde mars så kommer valberedningen att kalla dig till intervju. De kommer att ställa några öppna frågor kring din kandidatur!

3) Nu är det klart, du kampanjar officiellt för att sitta i nästa elevkårsstyrelse! Upp med affischerna!

Sök upp aktiva i elevkåren idag och tveka aldrig att ställa frågor. Alla i styrelsen är tillgängliga på facebook och i skolan!

Glöm inte att du också kan nominera någon annan som du tycker passar till styrelsen!

Inte bara är Elevkåren ett perfekt tillfälle för att lära sig avancerat fungerande föreningsliv och ett verktyg för att kunna utöva inflytande över sin utbildning på riktigt. Det är också en väldigt givande gemenskap och en stor merit.

 

SÖK TILL STYRELSEN IDAG!

Anmälan skickas till valberedningKGE@gmail.com